Rejestracja ogólna

/22/ 756-21-11, 756-73-73

Witamy w SZPZLO w Piasecznie

czytaj aktualności

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie istnieje od 2000 roku.
Jest jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego na terenie województwa mazowieckiego
i stanowi kompleks 5 obiektów.

Na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia nasz Zespół zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego,diagnostyki, opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej.