Rejestracja ogólna

/22/ 756-21-11, 756-73-73

Witamy w SZPZLO w Piasecznie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie istnieje od 2000 roku.
Jest jednym z największych zakładów lecznictwa otwartego na terenie województwa mazowieckiego
i stanowi kompleks 5 obiektów.

Na podstawie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia nasz Zespół zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego,diagnostyki, opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej.

SZPZLO w Piasecznie ul. Fabryczna 1, tel. (22)756-21-11, 756-73-73

Rejestracja pon – pt 7.00 – 18.00 /
w wyznaczone dni
do godz. 20
Poradnia POZ pon – pt 8.00 – 18.00 /
w wyznaczone dni
do godz. 20
Poradnia Dzieci Zdrowych pon – pt 8.00 – 18.00
Poradnia Dzieci Chorych pon – pt 8.00 – 18.00

 

Nocna i świąteczna pomoc lekarska będzie świadczona:
od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18.00 – 8.00

ul.Mickiewicza 39 w Piasecznie (w budynku szpitala św. Anny) tel. (22) 536 97 76, (22)735 41 00

ul. Długa 40/42  w Konstancinie-Jeziornie tel. (22) 888 29 20, (22) 888 29 21