Wszystkich mieszkańców gminy Piaseczno, którzy ukończyli 40 rok życia zapraszamy do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych.

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Jak skorzystać z bezpłatnej diagnostyki?

 • Warunkiem udziału w programie jest posiadanie e-skierowania i aktywnego ubezpieczenia NFZ. Aby uzyskać e-skierowanie, wypełnij specjalną ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Z badań można skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu. Program trwa do końca 2024 roku.
 • Zapisać się telefonicznie pod numerem 22 462 70 04 w godzinach 8-17 bądź bezpośrednio u nas w laboratorium w godzinach 12:30-17:00.
 • Na badania zgłaszamy się z dowodem osobistym.

 

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. pomiar ciśnienia tętniczego;
 10. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity;
 10. pomiar ciśnienia tętniczego;
 11. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Odbiór wyników:

 1. Wyniki badań będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta
 2. W naszej placówce w godzinach 12:30-17:00
 3. Za pośrednictwem Internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat – instrukcje otrzymają Państwo podczas wizyty.

Po odbiorze wyników warto skonsultować się z lekarzem rodzinnym w celu ich omówienia. Jeśli którykolwiek z wyników odbiega od normy, lekarz może zalecić powtórzenie badań i wdrożyć odpowiednie leczenie.