Zakup i sukcesywną dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badan biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Więcej 2/D/2022

Zakup, dostawa i instalacja USG

Więcej 1/D/2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. dla SZPZLO w Piasecznie

Więcej Plan Zamówień Publicznych na rok 2022