Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno

Rejestracja: 22 756 21 11; 22 756 73 73