Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00
Rejestracja Pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 pod numerami: 22 756 21 11, 22 756 73 73