Rodzaj badania Materiał
Morfologia z rozmazem (automat) krew (EDTA)
Mikroskopowy rozmaz ręczny (Wzór Schilinga) krew (EDTA)
OB krew (cytrynian)
Retikulocyty krew (EDTA)
Czas protrombinowy (PT, INR) osocze (cytrynian)
Czas kefalinowo-kaolinowy (APTT) osocze (cytrynian)
Fibrynogen osocze (cytrynian)
Czas trombinowy (TT) osocze (cytrynian)
Antytrombina III osocze (cytrynian)
D-dimery osocze (cytrynian)
Białko C osocze (cytrynian)
Białko S osocze (cytrynian)

Rodzaj badania Materiał
Mocz – badanie ogólne: właściwości fizykochemiczne
z osadem mikroskopowym
mocz
Mocz – pH mocz
Mocz – glukoza mocz
Mocz – glukoza, aceton mocz
Mocz – mikroalbuminuria mocz
Mocz – białko Bence-Jonesa mocz
Kał- badanie ogólne (1 oznaczenie) kał
Kał- badanie w kierunku pasożytów ( 3 próbki) kał
Kał- krew utajona kał
Kał- lamblie met.ELISA kał
Wymaz z odbytu w kierunku owsików Wymaz/ preparat foliowy na szkiełku
Badanie płynów z jam ciała płyny

Rodzaj badania Materiał
TSH surowica
fT3 surowica
fT4 surowic
P/p TG surowica
P/p TPO surowica
P/p receptorom TSH surowica
Tyreoglobulina surowica
FSH surowica
LH surowica
Estradiol surowica
Progesteron surowica
Prolaktyna surowica
DHEA-SO4 – siarczan DHEA surowica
Testosteron surowica
Beta – HCG surowica
HCG całkowite surowica
Wolny testosteron surowica
Kalcytonina surowica
PSA całkowite surowica
PSA wolne surowica
Homocysteina surowica
ACTH osocze(EDTA)
Gastryna surowica
Witamina D3 surowica
Kortyzol surowica
Osteokalcyna surowica

Rodzaj badania Materiał
ASPAT surowica
ALAT surowica
Glukoza surowica
Cholesterol surowica
Cholesterol HDL- metoda bezpośrednia surowica
Trójglicerydy- TG surowica
Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) surowica
Cholestrol LDL- wyliczany z wzoru  surowica
Cholesterol LDL-met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 surowica
Białko całkowite surowica
Mocznik surowica
Kreatynina surowica
Kwas moczowy surowica
Bilirubina całkowita surowica
Bilirubina pośrednia surowica
Bilirubina bezpośrednia surowica
Elektrolity (Na i K) surowica
Fosfor surowica
Wapń całkowity surowica
Wapń zjonizowany surowica
Magnez surowica

Rodzaj badania Materiał
HBs- antygen surowica
P/c anty Hbs surowica
HBs- antygen (test potwierdzenia) surowica
P/p HBe surowica
Antygen HBe surowica
P/p HBc IgM surowica
P/p HBc total surowica
P/p HAV IgM surowica
P/p HAV total surowica
HIV- test przesiewowy surowica
HIV Western blot surowica
HCV- test przesiewowy surowica
Helicobacter Pylori IgG- przesiewowo surowica
Helicobacter Pylori IgA lub IgM- jakościowo surowica
Helicobacter Pylori IgA lub IgM – ilościowo surowica
Helicobacter Pylori – antygen kał
Toksoplasmoza IgG- ilościowo surowica
Toksoplazmoza IgM- jakościowo surowica
Toksoplasmoza- awidność surowica
Różyczka IgG- ilościowo surowica
Różyczka IgM- ilościowo surowica