Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG

Więcej 3/D/2021

Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG

Więcej 2/D/2021

Zakup i sukcesywna dostawa testów, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badań wykonywanych metodą immunoenzymatyczną ELISA wraz z dzierżawą analizatora.

Więcej 1/D/2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. dla SZPZLO w Piasecznie

Więcej Plan Zamówień Publicznych na rok 2021