Co to jest Karta DiLO?

To Karta szybkiej diagnostyki onkologicznej potocznie zwana kartą DiLO. Zadaniem karty jest i ułatwienie dostępności do leczenia onkologicznego. Pacjentom z podejrzeniem nowotworu, lub już ze wstępnie zdiagnozowaną zmianą W przypadku karty DiLO nie ma ograniczeń wiekowych ,a ze strony NFZ nie ma limitów, które ograniczały by dostęp do pakietu onkologicznego.

Jakie korzyści niesie dla Pacjenta?

Karta szybkiej diagnostyki onkologicznej zapewnia Pacjentowi szybki dostęp do leczenia od momentu wykrycia do rozpoznania nowotworu w czasie nie dłuższym niż 7 tygodni. W ciągu dwóch pierwszych tygodni od zgłoszenia się Pacjenta do lekarza zespół specjalistów podczas konsylium ustala plan leczenia. Zostaje wyznaczony choremu  Koordynator, który nadzoruje cały proces dalszej diagnostyki oraz leczenia i stale pozostaje w kontakcie z Pacjentem. Po zakończonym leczeniu specjalistycznym, karta DiLO zostaje zamknięta, a Pacjent przechodzi pod opiekę lekarza rodzinnego.

 

Kto może wystawić kartę DiLO?

Kartę DiLO może wystawić zarówno lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej(POZ) jak i lekarz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Kartę wystawia lekarz na podstawie podejrzenia nowotworu wykrytego podczas badań przesiewowych w programach profilaktycznych lub na podstawie wyników uzyskanych w procesie leczenia Pacjenta.

 

Schemat etapów postępowania w przypadku karty DiLO

 

Profilaktyka realizowana w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów w naszej przychodni:

  1. Zdrowie kobiety

– mammografia

– cytologia SIMP

– cytologia LBC (komercyjnie)

 

  1. Zdrowie mężczyzny

– prostata

– badania PSA w ramach programu 40+

 

  1. Zdowie skóry

– konsultacje znamion Poradnia Chirurgiczna

 

  1. Zdrowa krew

– badanie morfologii 5 diff

– mikroskopowy rozmaz krwi przez specjalistę