Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych

Zlecenia (skierowania) na badania laboratoryjne i obrazowe (RTG, USG, MAMMOGRAFIA) z koszyka usług POZ są wystawiane po przeprowadzeniu konsultacji lekarskiej osobistej lub teleporady w formie papierowej. Zlecenia na badania pacjent odbiera u lekarza, pielęgniarki bądź w rejestracji. Badania laboratoryjne pacjenci mogą wykonać w sieci w Punktach Pobrań SZPLO w Piasecznie. Wyniki badań lekarz otrzymuje automatycznie w dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje kod z laboratorium i może osobiście odczytać lub wydrukować wyniki badań.

Badania obrazowe można wykonać w Przychodni nr 1 w Piasecznie. Wyniki badań USG i RTG pacjent odbiera osobiście w formie papierowej w miejscu wykonywania badań.

Na badanie możesz się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji SMS z kodem i podajesz swój PESEL.