Laboratorium analityczne SZPZLO w Piasecznie zlokalizowane jest na I piętrze budynku głównego przy ul. Fabrycznej 1. Jednostka dysponuje nowoczesnym sprzętem i wykonuje szerokie spektrum badań (biochemiczne, analityczne, serologiczne oraz immunologiczne i inne). Jakość wykonywanych badań poświadczają liczne certyfikaty.Naszym celem jest ułatwienie Pacjentowi dostępu do wysokospecjalistycznej diagnostyki medycznej, poprzez organizowanie badań dla powiatowych ośrodków zdrowia, a także badań prywatnych. Zespół tworzący Laboratorium to grono ambitnych, doświadczonych osób, dla których zdrowie Pacjenta jest wartością nadrzędną. Laboratorium stanowi jednostkę wewnętrzną przychodni.

Posiadamy wysokiej klasy aparaturę zarówno do badań podstawowych jaki specjalistycznych. Jesteśmy jednostką wdrażającą nowoczesne technologie i metody badawcze w codzienną pracę laboratorium, dzięki czemu zdecydowana większość badań wykonywana jest na miejscu, bez długiego transportu, który w bardzo istotny sposób wpływa na jakość otrzymywanych wyników analiz. Nowoczesna metodyka badań, wysokiej klasy aparatura oraz fachowość personelu
i specjalistyczny nadzór pozwalają na profesjonalne i szybkie wykonywanie analiz laboratoryjnych w szerokim zakresie.

Wszystkie czynności związane z bezpośrednią obsługą Pacjenta, tj. rejestracja elektroniczna, pobranie materiału, wykonanie analizy, sprawdzenie i zatwierdzenie wyniku są autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych i rejestrowane w systemie informatycznym. Wciągu kilku minut jesteśmy w stanie odtworzyć historię wizyt u nas oraz historię wykonywanych badań z okresu ostatnich 5 lat, dzięki czemu Pacjent może otrzymać wynik natychmiast po wykonaniu badania.

Nowoczesny Laboratoryjny System Informatyczny, wspierający zarządzanie Laboratorium, zapewnia poprzez moduł
e-wyniki wygodny i szybki dostęp do wyników badań każdemu Lekarzowi bezpośrednio po ich wykonaniu na terenie wszystkich placówek należących w skład naszego SZPZLO tj, Piaseczna, Zalesia Górnego, Gołkowa, Głoskowa oraz Złotokłosu.
Mamy nadzieję, że poziom i standard świadczonych przez nas usług spełni oczekiwania Państwa – naszych Pacjentów
i Partnerów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rejestracja Laboratorium Tel.: /22/ 462-70-04

Na badania prosimy o zgłaszanie się z dokumentem potwierdzającym tożsamość – np. dowód osobisty lub paszport, a w przypadku dzieci książeczka zdrowia dziecka, legitymacja szkolna lub dowód osobisty.