Zakup i sukcesywna dostawa testów, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badań wykonywanych metodą immunoenzymatyczną ELISA wraz z dzierżawą analizatora.

Więcej 1/D/2021

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie

Więcej 5/D/2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. dla SZPZLO w Piasecznie

Więcej Plan Zamówień Publicznych na rok 2021