Co to jest e-Skierowanie?

E-skierowanie to elektroniczny dokument w postaci cyfrowej, dzięki któremu pacjent może otrzymać skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala. E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu jego realizacji. Do 8 stycznia 2021 roku, będzie można korzystać również z papierowej wersji skierowania.

 

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-Skierowania:

 • Brak papierowego dokumentu skierowania. Dokumentem, który wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny jest dokument elektroniczny. Dokument ten jest podpisywany podpisem elektronicznym (certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
 • Pacjent podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:
 • wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę;
 • SMS’a, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL;
 • e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon/tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.
 • Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania będzie mógł zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-Skierowania (postać e-Skierowania) jak i w każdej pozostałej (postać tradycyjnego „papierowego” skierowania, w momencie gdy wydruk informacyjny został opatrzony podpisem wystawcy).
 • W celu otrzymywania danych dostępowych do e-Skierowania za pomocą SMS lub e-mail, pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) ma możliwość zaznaczenia opcji powiadomień wybranym sposobem. IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl. Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
 • Podczas wystawiania e-Skierowania, należy zwrócić uwagę czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na skierowaniu, faktycznie zostały na nim zawarte, tj. dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-Skierowanie, dane osoby wystawiającej e-Skierowanie, dane pacjenta oraz dane właściwe dla danego typu skierowania.

 

Na co można wystawić E-skierowanie:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • badania medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne
 • badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne
 • badania rezonansu magnetycznego (MR) finansowane ze środków publicznych
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych
 • badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET) finansowana ze środków publicznych

Co zyskasz dzięki E-skierowaniu

 • nie musisz dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
 • nie będziesz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu
 • nie zgubisz e-skierowania i nie trafi w niepowołane ręce — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP
 • możesz (Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba) śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań
 • zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej

e-Skierowanie tak samo jak było w przypadku skierowań w postaci papierowej wskazuje rodzaj placówki do której musi się udać pacjent np. poradnia chirurgiczna. Pacjent nie jest kierowany do konkretnego podmiotu i sam może zadecydować gdzie chce się zapisać.