Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokłosie
ul. Runowska 31, 05-504 Złotokłos

Rejestracja: 22 726 92 18
poniedziałek, wtorek, piątek godz. 8:00-14:00
środa i czwartek godz. 8:00-18:00 (przerwa w godz. 15:00-16:00)