Zakup i sukcesywną dostawę: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania badań immunochemicznych dedykowanych do pracy z analizatorem e411 produkcji Roche Diagnostics

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a484a8b-d08c-11ee-a3b5-e25d731b0da9
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5a484a8b-d08c-11ee-a3b5-e25d731b0da9
2024/BZP 00213037/01
Termin składania ofert: 1 Marca 2024 , godz 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert:
! Marca 2024 , godz 12:00

 

Wykaz załączników:

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf SWZ 21/02/2024 13:17 Administrator 5 MB 22
2 xls 2_D_2024 - Załącznik Nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy 21/02/2024 13:17 Administrator 8 KB 33
3 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 1b do SWZ - Kalibratory 21/02/2024 13:17 Administrator 10 KB 21
4 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 1c do SWZ. - Materiały zużywalne 21/02/2024 13:17 Administrator 10 KB 26
5 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 1d do SWZ - Materiały kontrolne 21/02/2024 13:17 Administrator 11 KB 21
6 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 1e do SWZ - Parametry obligatoryjne 21/02/2024 13:17 Administrator 10 KB 21
7 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 21/02/2024 13:17 Administrator 15 KB 25
8 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenia wykonawcy 21/02/2024 13:17 Administrator 16 KB 21
9 doc Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw 21/02/2024 13:17 Administrator 13 KB 23
10 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór umowy 21/02/2024 13:17 Administrator 32 KB 23
11 doc 2_D_2024 - Załącznik Nr 6 do SWZ - Grupa kapitałowa 21/02/2024 13:17 Administrator 12 KB 17
12 pdf Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia-3 28/02/2024 13:41 Administrator 2 MB 19
13 pdf Szacowana Wartość Zamówienia 01/03/2024 10:53 Administrator 150 KB 23
14 pdf Informacja z Otwarcia Ofert 01/03/2024 13:56 Administrator 197 KB 26
15 pdf Zawiadomienie o wyborze Najkorzystniejszej oferty 29/03/2024 13:05 Administrator 284 KB 2