Zakup i sukcesywną dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badan biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Więcej 2/D/2022

Zakup i sukcesywna dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego do badań laboratoryjnych

Więcej 4/D/2021

W związku z ryzykiem zakażenia Koronawirusem prosimy o ograniczenie wizyt w przychodniach do koniecznych i uzasadnionych medycznie. Zalecany kontakt telefoniczny i porady telefoniczne