Bezpłatny program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Piaseczna powyżej 60 roku życia. Pielęgniarki środowiskowe ze wszystkich placówek SZPZLO w Piasecznie czekają na osoby zainteresowane bezpłatnym szczepieniem przeciw grypie.

Kto może skorzystać z bezpłatnego szczepienia?
Szczepienie jest przewidziane dla osób 60+ mieszkających w Gminie Piaseczno. W praktyce oznacza to, że osoba mieszkająca na terenie Gminy, ale nie zameldowana również może skorzystać ze szczepienia.

Jaki dokument będzie potrzebny na bezpłatne szczepienie?
1. Dowód osobisty z widocznym adresem lub
2. Pierwsza strona PIT z widocznym adresem i pieczątką wpływu do US w Piasecznie za rok 2022 lub
3.
Piaseczyńska Karta Mieszkańca.

UWAGA
Pacjenci spoza naszej Przychodni muszą posiadać kwalifikację na szczepienie od swojego lekarza. Kwalifikacja jest ważna 24 godz. od momentu jej wystawienia.

Zapisy i informacje:
Piaseczno, tel. 22 756 21 11; 22 756 73 73
Gołków, tel. 22 7562463
Głosków, tel. 22 757 81 83
Złotokłos, tel. 22 726 92 18
Zalesie Górne, tel. 22 756 52 45