Bezpłatny program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Piaseczna powyżej 60 roku życia. Pielęgniarki środowiskowe ze wszystkich placówek SZPZLO w Piasecznie czekają na osoby zainteresowane bezpłatnym szczepieniem przeciw grypie.
Kto może skorzystać z bezpłatnego szczepienia?
Szczepienie jest przewidziane dla osób 60+ mieszkających w Gminie Piaseczno. W praktyce oznacza to, że osoba mieszkająca na terenie Gminy, ale nie zameldowana …