Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie skupia w swoich strukturach 5 jednostek organizacyjnych: w Piasecznie, Zalesiu Górnym, Gołkowie, Głoskowie i Złotokłosie. Prowadzimy trzy poradnie specjalistyczne i pracownię diagnostyczną. 

W związku z rozwojem instytucji Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza.

Wymagania

 • opieka pielęgniarska nad pacjentami
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • promocja zdrowia;
 • edukacja zdrowotna pacjentów;
 • praca w Punkcie Pobrań;
 • dyplom pielęgniarstwa;
 • czynne prawo wykonywania zawodu;
 • prawo wykonywania zawodu na terenie Polski.

Oferujemy

 • elestyczny grafik pracy;
 • zatrudnienie w oparcu o umowę o pracę lub kontrakt;
 • bezpłatny parking dla pracowników;
 • kartę MultiSport.

 

Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV)*
2. Dokument poświadczający wykształcenie.
3. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkolenia.

*Dokumenty aplikacyjne (CV) powinno zawierać poniższy zapis. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dokumenty można składać drogą mailową na adres: naczelna@zozpiaseczno.pl lub osobiście w sekretariacie SZPZLO w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 lub przesyłać pocztą na adres Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza„.