Za pośrednictwem Internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat macie Państwo zdalny dostęp do swoich wyników badań. Wystarczy podczas wizyty w Punkcie Pobrań odebrać unikalny identyfikator zlecenia, następnie kliknąć w link  odbiór wyników i wprowadzić wymagane dane. Wyniki zostaną Państwu udostępnione po zalogowaniu do platformy eLaborat.

 

UWAGA!
eLaborat nie obsługuje pacjentów Poradni Chirurgii Ogólnej i pacjentek Poradni Ginekologicznej. 
Wyniki swoich badań otrzymacie Państwo wyłącznie podczas wizyty lekarskiej z konsultacją.

Na naszej stronie internetowej w zakładce Pacjent – E-wyniki (https://www.zozpiaseczno.pl/strefa-pacjenta/e-wyniki/) znajduje się bezpośredni dostęp do eLaborat.