Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza nabór na stanowisko Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szukamy lekarzy w zakresie:

 • medycyny rodzinnej,
 • chorób wewnętrznych,
 • pediatrii,
 • lekarzy bez specjalizacji
 • rezydentów w trakcie specjalizacji.

Nasze oczekiwania:

 • lekarze z tytułem specjalisty lub w trakcie specjalizacji,
 • umiejętności interpersonalnych i nastawienia na jakość obsługi Pacjenta,
 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • znajomości obsługi komputera.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę lub kontrakt,
 • elastyczny grafik pracy od poniedziałku do piątku – sam wybierasz ile godzin pracujesz,
 • wynagrodzenie od 150 zł uzależnione od doświadczenia, możliwości zbierania deklaracji i godzin pracy,
 • bezpłatny parking dla pracowników,
 • komfortowe warunki pracy w placówce dysponującej najwyższej jakości sprzętem diagonstycznym (USG, RTG, MM),
 • kartę MultiSport.

 

Wymagane dokumenty dla wszystkich specjalizacji

Życiorys (CV)*
Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji).
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkolenia. Dokumenty można składać drogą mailową na adres: kadry@zozpiaseczno.pl, osobiście w sekretariacie SZPZLO w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 lub przesyłać pocztą na adres Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarza„.

*Dokumenty aplikacyjne (CV) powinno zawierać zapis. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.