24 czerwca wzięliśmy udział w II Piaseczyńskich Senioraliach, czyli Sportowej Olimpiadzie Seniorów.

W naszym punkcie konsultacyjnym na Stadionie Miejskim w godz. 10:00-15:00 wszyscy uczestnicy wydarzenie, ale przede wszystkim Seniorzy mieli okazję zmierzyć cieńsnieie tętnicze, poziom glukozy we krwi i poznać naszą ofertę.