Seniorzy w Gminy Piaseczno mają możliwość skorzystania ze szczepień ochronnych przeciw pneumokokom.

Pneumokoki to bakterie odpowiedzialne za około 35% przypadków pozaszpitalnego zaplenia płuc i 50% przypadków szpitalnego zapalenia płuc u dorosłych. Powodują zapalenia płuc, ucha środkowego, zatok, oskrzeli i posocznicę.

Kto jest w grupie ryzyka?

  • osoby z przewlekłymi chorobami
  • osoby wiek 65+
  • osoby cierpiące na zaburzenia odporności
  • osoby prowadzący niezdrowy tryb życia, np. palacze

Przebieg chorób pneumokokowych u pacjentów z grupy ryzyka jest cięższy, ponieważ ich układ odpornościowy jest osłabiony. Śmiertelność w grupie 65+ jest pięciokrotnie wyższa niż u osób w wieku 35-49 lat. Szczepienie przeciw pneumokokom obniża ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wywołanego przez bakterie szczepionkowe oraz ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej (potocznie zwanej sepsą).

Szczepienia będą odbywały się we wszystkich ośrodkach zdrowia należących do SZPZLO w Piasecznie. Szczepionka w 75% finansowana ze środków gminy Piaseczno. Pacjent dopłaca tylko 84 zł.

Zapisy na szczepienie pod numerami tel.: 22 756 23 23 i 22 756 21 11.

UWAGA
Szczepienie jest przewidziane dla osób 65+ mieszkających w Gminie Piaseczno. W praktyce oznacza to, że osoba mieszkająca na terenie Gminy, ale nie zameldowana również może skorzystać ze szczepienia. Kryterium zamieszkiwania na terenie Gminy Piaseczno zostaje spełniony po przedstawieniu:
1. Osoba zameldowana przedstawia dowód osobisty z adresem zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno lub Piaseczyńską Kartę Mieszkańca (wydawana jest tylko mieszkańcom, posiadacze karty nie muszą już przedstawiać dokumentów dodatkowych).
2. W przypadku braku adresu w dowodzie osobistym – 
kopii  pierwszej  strony  zeznania  podatkowego  opatrzonego  prezentatą  Urzędu  Skarbowego w Piasecznie za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Piasecznie potwierdzające złożenie zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – ważne, żeby na przedstawionym dokumencie widniał adres znajdujący się w Gminie Piaseczno.
3. Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie Gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku, zamiast pierwszej strony formularza PIT okazują formularz ZAP-3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie, gdzie także adres zamieszkania znajduje się na terenie Gminy Piaseczno.