Zapraszamy do współpracy lekarzy radiologów. Oferty prosimy składać drogą elektroniczna na adres kadry@zozpiaseczno.pl, drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie SZPZLO w Piasecznie ul. Fabryczna 1.