25.01 zaczyna się druga tura szczepień przeciw pneumokokom skierowana do seniorów z Gminy Piaseczno.

Zasady szczepień pozostają bez zmian względem pierwszej (letniej) tury. Przypominamy:

Kto jest w grupie ryzyka?

  • osoby z przewlekłymi chorobami
  • osoby wiek 65+
  • osoby cierpiące na zaburzenia odporności
  • osoby prowadzący niezdrowy tryb życia, np. palacze

Przebieg chorób pneumokokowych u pacjentów z grupy ryzyka jest cięższy, ponieważ ich układ odpornościowy jest osłabiony. Śmiertelność w grupie 65+ jest pięciokrotnie wyższa niż u osób w wieku 35-49 lat. Szczepienie przeciw pneumokokom obniża ryzyko wystąpienia zapalenia płuc wywołanego przez bakterie szczepionkowe oraz ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej (potocznie zwanej sepsą).

Szczepienia będą odbywały się we wszystkich Ośrodkach Zdrowia należących do SZPZLO w Piasecznie. Szczepionka w 75% finansowana ze środków gminy Piaseczno. Pacjent dopłaca tylko 70 zł.

Zapisy od 25 stycznia pod numerami tel.: 781 600 732 i 22 756 21 11.

UWAGA
Szczepienie jest przewidziane dla osób 65+ mieszkających w Gminie Piaseczno. W praktyce oznacza to, że osoba mieszkająca na terenie Gminy, ale nie zameldowana również może skorzystać ze szczepienia.
1. Osoba zameldowana przedstawia dowód osobisty.
2.  W przypadku braku adresu w dowodzie osobistym, pierwsza strona PIT z widocznym adresem zamieszkania i pieczątką wpływu do US w Piasecznie za poprzedni rok (2020).
3. Osoba bez meldunku. Warunek zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno uznaje się za spełniony, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego opłacanie podatków dochodowych na terenie Gminy Piaseczno – jest to pierwsza strona PIT, gdzie widoczny jest adres zamieszkania z pieczątką wpływu do US w Piasecznie za poprzedni rok (2020).