Szczepienia przeciw COVID-19 – Najważniejsze informacje

Na opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19 czekamy od początku epidemii koronawirusa. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy naukowców z całego świata będziemy mogli z niej skorzystać, a co za tym idzie uchronić siebie i innych przed zakażeniem.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Kolejność zapisów na szczepienie
Etap 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),
 • pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • rodzice wcześniaków,
 • lekarze emeryci mający prawo wykonywania zawodu, którzy mają wystawione e-skierowanie w Internetowym Koncie Pacjenta,
 • osoby zatrudnione w placówkach całodobowej opieki.

Etap 1

 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele.

Zgodnie z informacją z dnia 05.03.2021 podaną przez Ministerstwo Zdrowia pozostałe osoby przypisane do Etapu I zostaną podzielone na 3 grupy:

 • 1a – seniorzy powyżej 60 roku życia (rejestracja na szczepienie od 11.03.2021 rozpoczynając od rocznika 1952, w kolejnych terminach włączone do procesu rejestracji kolejne roczniki),
 • 1b – przewlekle chorzy (rejestracja na szczepienie osób przewlekle chorych rozpocznie się 10.03.2021r. a proces szczepień zostanie uruchomiony w dniu 15.03.2021r. Szczepienia będą odbywać się w stacjach dializ, ośrodkach onkologicznych i punktach szczepień oraz wyjazdowo do Pacjentów przewlekle wentylowanych),
 • 1c – służby mundurowe.

Etap 2

 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Etap 3

 • szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Harmonogram szczepień według wytycznych Ministerstwa Zdrowia z 5 marca 2021 r.
Ministerstwo Zdrowia wskazało terminy rozpoczęcia rejestracji i szczepień dla kolejnych grup z Etapu 1:

 • 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0,
 • 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle,
 • 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle,
 • 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat,
 • 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych (grupa 1C).

W kwietniu i maju rozpoczną się zapisy na szczepienie dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

 • 12 kwietnia – rocznik 1962,
 • 13 kwietnia – rocznik 1963,
 • 14 kwietnia – rocznik 1964,
 • 15 kwietnia – rocznik 1965,
 • 16 kwietnia – rocznik 1966,
 • 17 kwietnia – rocznik 1967,
 • 19 kwietnia – rocznik 1968,
 • 20 kwietnia – rocznik 1969,
 • 21 kwietnia – rocznik 1970,
 • 22 kwietnia – rocznik 1971,
 • 23 kwietnia – rocznik 1972,
 • 24 kwietnia – rocznik 1973
 • 26 kwietnia – roczniki 1974-1975,
 • 27 kwietnia – roczniki 1976-1977,
 • 28 kwietnia – roczniki 1978-1979,
 • 29 kwietnia – roczniki 1980-1981,
 • 30 kwietnia – roczniki 1982-1983,
 • 1 maja – roczniki 1984-1985,
 • 3 maja – roczniki 1986-1987,
 • 4 maja – roczniki 1988-1989,
 • 5 maja – roczniki 1990-1991,
 • 6 maja – roczniki 1992-1993,
 • 7 maja – roczniki 1994-1996,
 • 8 maja – roczniki 1997-1999,
 • 9 maja – roczniki 2000-2003.

28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.

Jak zapisać się na szczepienie?
Pacjent może zapisać się na szczepienie przez:
1. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) www.pacjent.gov.pl
2. Infolinię Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 pod numerem 989
3. Dzwoniąc pod bezpośredni numer 781-600-732 do ZOZ Piaseczno, w godz. 8:00-14:00  
4. Lekarza, który wystawił e-skierowanie na szczepienie
5. Wysyłając SMS o treści SzczepimySie na nr 664 908 556

Proces szczepień będzie oparty o wystawione e-skierowanie, zgodnie z etapami Narodowego Programu Szczepień. E-skierowanie nie będzie dystrybuowane do Pacjentów, będzie widoczne tylko dla osób obsługujących proces rejestracji poprzez Infolinię NFZ. E-skierowanie będzie ważne 60 dni. Dodatkowo również lekarze będą mogli wystawiać indywidualne e-skierowania, np. gdy ważność pierwszego skierowania minie lub osoba nie posiada numeru PESEL. Wystawienie e-skierowania można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl) lub pod numerem specjalnej infolinii 989.
Nie trzeba posiadać numeru e-skierowania, aby umówić się na szczepienie – wystarczy znać swoje dane osobowe. Po pozytywnej rejestracji, pacjent otrzyma SMS z potwierdzeniem zapisu na szczepienie, terminem i adresem wybranego puntu szczepień.

Punkty szczepień
Szczepienia będą realizowane w: przychodniach (POZ), wybranych placówkach medycznych, szpitalach, szpitalach rezerwowych oraz gabinetach samodzielnych praktyk lekarskich. Lista placówek, które będą wykonywały szczepienia jest publikowana na stronie gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Informacja o szczepieniu dla osób przewlekle chorych
Ministerstwo Zdrowia podało termin rozpoczęcia rejestracji grupy osób przewlekle chorych – 10 marca 2021. Proces szczepień rozpocznie się od 15.03.2021. Szczepienia będą się odbywać w stacjach dializ, ośrodkach onkologicznych i punktach szczepień. Wskazano również, że zespoły wyjazdowe będą realizowały szczepienia dla pacjentów przewlekle wentylowanych. E-skierowania dla w/w grupy zostaną wystawione automatycznie.

Ministerstwo Zdrowia określa grupę osób przewlekle chorych jako:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.03.2021r pkt. 11 b obecnie będą szczepione osoby urodzone w latach 1942-1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub:

 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31grudnia 2019r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej,
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne.

Czy szczepionka jest bezpieczna?
Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi staranne badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dot. ich rejestracji są bardzo rygorystyczne. W przypadku COVID-19 dla szybkiego zapewnienia  dostępności skutecznej i bezpiecznej szczepionki, skracane są terminy administracyjne. Te ułatwienia proceduralne nie obniżają obowiązujących wymogów  dot. bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki.
Szczepionka pobudza naturalną produkcję przeciwciał. Ponadto odpowiada za stymulowanie komórek odpornościowych, tak aby chroniły organizm przed zakażeniem COVID-19. Badania kliniczne wskazują, że skuteczność po przyjęciu dwóch dawek preparatu tego samego producenta, wynosi 95 proc.

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące szczepionki przeciw COVID-19 oraz listę pytań, które najczęściej pojawiają się w kontekście szczepionki. https://www.gov.pl/web/szczepimysie/