Wspierajmy się w epidemii

Jesteś osobą samotną, starszą, chorą?
Potrzebujesz pomocy w drobnych pracach domowych, wyprowadzeniu psa na spacer, zrobieniu zakupów?

Zgłoś się do Bazy Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego, działamy od 2019 roku na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz oferujących pomoc.
Obecnie w Bazie mamy 83 wolontariuszy, którzy chętnie pomogą w tym szczególnie trudnym czasie wszystkim potrzebującym.

Dołączyć do nas może każdy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wolontariat.piaseczno.pl.
Podpisany własnoręcznie skan formularza należy przesłać na maila wolontariat@piaseczno.pl lub oryginał zostawić w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14