Diagnostyka

 

EKG jest procedurą diagnostyczną służącą do rozpoznawania chorób mięśnia sercowego. Badanie jest nieinwazyjne,
niebolesne, może być także bezpiecznie wielokrotnie powtarzane. Prawidłowa budowa i czynność układu
bodźco-przewodzącego jest warunkiem niezbędnym do pracy serca w odpowiednim rytmie,
z odpowiednią częstotliwością, a co za tym idzie – do wydolnego funkcjonowania tego narządu jako pompy.
To, czy impulsy w naszym sercu są wytwarzane we właściwym miejscu i czy przewodzone są prawidłowo
między kolejnymi elementami układu bodźco-przewodzącego jest często możliwe do ustalenia dzięki
szeroko dostępnemu, szybkiemu i nieinwazyjnemu badaniu, jakim jest elektrokardiografia.

Wskazania do wykonania badania elektrokardiograficznego w spoczynku:

  • Zaburzenia rytmu pracy serca
  • Omdlenia, zasłabnięcia
  • Duszność
  • Uczucie bólu i ucisku w klatce piersiowej
  • Badanie rutynowe w ramach medycyny pracy oraz badaniach kwalifikacyjno – weryfikacyjnych dla sportowców

Przygotowanie do badania:
Pacjent nie wymaga wcześniejszego specjalnego przygotowania. Wymagany jest odpoczynek w pozycji siedzącej min. 15 minut przed badaniem. Podczas badania pacjent powinien być rozluźniony i nie powinien napinać mięśni. Skurcz mięśnia wywołuje depolaryzację, co może zostać zarejestrowane przez elektrody umieszczone na skórze i tym samym zakłócić wynik wykonywanego badania.

Rezerwacja wizyt: (22) 756-21-11, (22) 756-73-73, (22) 462-70-00