SZPZLO w Piasecznie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie poszukuje lekarza medycyny rodzinnej

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV)*;
  • Dokument poświadczający wykształcenie /dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji;
  • Skierowanie na specjalizację.

*Dokumenty aplikacyjne (CV) powinno zawierać poniższy zapis.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dokumenty można składać drogą mailową na adres: sekretariat@zozpiaseczno.pl, osobiście w sekretariacie SZPZLO w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 lub przesyłać pocztą na adres Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarza do placówki w Głoskowie”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@zozpiaseczno.pl