Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 2003 roku.
W 2010 roku ukończyła studium podyplomowe o kierunku „Zarządzania Nieruchomościami” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2013 roku ukończyła Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi.
Doświadczenia zawodowe zdobywała w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie, gdzie od 2004 roku pracowała na stanowisku Koordynatora ds. Logistyki i Higieny Szpitalnej, a od 2011 roku w EMC Piaseczno prowadzącej Szpital św. Anny w Piasecznie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych.
Prywatnie Mężatka i Mama.