Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, poniżej wskazujemy szczegółowe motywacje, które stanowią podstawę podjęcia decyzji przez Dyrekcję SZPZLO w Piasecznie dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania WOZ w Głoskowie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w dniu 31 października br. lekarz sprawujący podstawową opiekę zdrowotną w WOZ w Głoskowie Teresa Batarowska, złożyła wypowiedzenie łączącej Ją z SZPZLO w Piasecznie umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W związku z powyższym, Dyrekcja poszukiwała w zastępstwie lekarza specjalisty, który mógłby objąć powstały z początkiem grudnia, wakat. Z uwagi na brak zainteresowania oferowanymi warunkami pracy, Dyrekcja została zmuszona do czasowego ograniczenia funkcjonowania WOZ w Głoskowie. Podkreślenia wymaga fakt, iż w związku z koniecznością samodzielnego przyjmowania Pacjentów w tej lokalizacji, wymaganym jest, aby lekarz posiadał specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej, tym samym, brak jest możliwości oddelegowania lekarza – rezydenta do samodzielnego przyjmowania Pacjentów. Nie mniej jednak, Dyrekcja prowadzi nadal działania, zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności ww. placówki.

Koniecznym pozostaje również wskazanie, iż Dyrekcja SZPZLO w Piasecznie otrzymywała systematycznie skargi dotyczące jakości opieki medycznej oferowanej przez WOZ w Głoskowie, w związku z czym oczywistym jest, że dotychczasowe standardy opieki medycznej wymagają zmiany.

W związku z powyższym, na tę chwilę, opiekę nad Pacjentami dotychczas korzystającymi z opieki medycznej w ramach WOZ w Głoskowie, przejmie WOZ w Gołkowie, gdzie od początku grudnia przyjmować będzie trzech lekarzy, zamiast jak dotychczas jeden, co oznacza wzrost obstawy lekarskiej o 200 %. Również opieka pielęgniarska zostaje przeniesiona do WOZ w Gołkowie do czasu rozwiązania problemów kadrowych.

Na dotychczasowych zasadach pozostaje w WOZ Głosków opieka stomatologiczna.

Jednocześnie przypominamy, iż SZPZLO w Piasecznie dysponuje transportem sanitarnym, który wspiera Pacjentów w zakresie korzystania z usług medycznych na zasadach wynikających z właściwych przepisów, jak również realizuje wizyty domowe zgodnie z kontraktem zawartym z NFZ.

 

Gabriela Stradomska
Dyrektor SZPZLO w Piasecznie