Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza nabór na stanowisko chirurga.

Oferujemy:

  • Wynagrodzenie zależne od liczby wypracowanych punktów. Stawka 60% za punkt.
  • Elastyczny grafik pracy.
  • Komfortowe warunki pracy w placówce z najwyższej jakości sprzętem (USG, RTG, MM).
  • Życzliwą atmosferę pracy.
  • Bezpłatny parking dla pracowników.
  • Możliwość przystąpienia do programu Multisport.

Nasze oczekiwania:

  • Umiejętności interpersonalne i nastawienia na wysoką jakość obsługi Pacjenta.
  • Aktualne prawo wykonywania zawodu.
  • Znajomości obsługi komputera.

 

Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV)*
2. Dokument poświadczający wykształcenie.
3. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkolenia.

*Dokumenty aplikacyjne (CV) powinno zawierać poniższy zapis. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dokumenty można składać drogą mailową na adres: kadry@zozpiaseczno.pl lub osobiście w sekretariacie SZPZLO w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 lub przesyłać pocztą na adres Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko chirurga„.