Powiększyliśmy zakres świadczeń medycznych realizowanych przez Poradnię Chirurgii Ogólnej.

Wszystkie pacjentki, u których badanie obrazowe (USG, mammografia, tomografia komputerowa klatki piersiowej) ujawniło zmiany w piersi mogą zapisać na konsultację do Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni przy ul. Fabrycznej 1. Po wizycie lekarz skieruje pacjetkę na biopsję lub dalszą diagnostykę. Biopsja zostanie przeprowadzona w SZPZLO w Piasecznie.

Specjaliści wykonają biopsję gruboigłową wspomagane próżnią pod kontrola USG, a w razie potrzeby pobiorą biopsję cienkoigłową z węzłów chłonnych. Pobrany materiał zostanie wysyłany na histopatologię, a w razie konieczności na dodatkowe badania. Pacjentka z wynikiem biopsji będzie ponownie konsultowana przez specjalistów z SZPZLO w Piasecznie i kierowana na dalsze leczenie.

Wizyty oraz zabiegi odbywają się w Poradni Chirurgii Ogólnej, do której pacjentki muszą mieć skierowanie od lekarza dowolnej specjalizacji. 

Od 19.05 konsultacje będzie prowadził dr hab. n. med. Tomasz Miłek chirurg, onkolog, pracownik naukowy, starszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 26.05 dr Tomasz Miłek razem z dr Marcinem Myszurą radiologiem zaczną wykonywać biopsje
u zakwalifikowanych podczas wizyt pacjentek.

Zapisy na wizyty do dr Tomasza Miłka są już otwarte.
tel. 22 756 21 11 i 22 756 73 73