Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek

 

Identyfikator postępowania: fa81385d-22a7-4d72-8ea0-d0f73095f652
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ed277f1-f48b-4946-9ccc-6350ebc1d86c
Odnośnik do www.ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000518514%2F01
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00451522/01
Termin składania ofert: 09.12.2022 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 09.12.2022 12:00

 

Wykaz załączników:

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 3_D_2022 - SWZ 28/12/2022 13:06 Administrator 5 MB 154
2 xls 3_D_2022 - Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy 28/12/2022 13:06 Administrator 19 KB 209
3 doc 3_D_2022 - Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 28/12/2022 13:06 Administrator 22 KB 129
4 doc 3_D_2022 - Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy (wykluczenie) 28/12/2022 13:06 Administrator 15 KB 187
5 doc 3_D_2022 - Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy (produkty) 28/12/2022 13:06 Administrator 11 KB 134
6 doc 3_D_2022 - Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw 28/12/2022 13:06 Administrator 12 KB 182
7 doc 3_D_2022 - Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór umowy 28/12/2022 13:06 Administrator 27 KB 178
8 doc 3_D_2022 - Załącznik Nr 7 do SWZ (grupa kapitałowa) 28/12/2022 13:06 Administrator 11 KB 127
9 pdf 2022_BZP 00518514_01 ogłoszenie o zamówieniu 28/12/2022 13:06 Administrator 195 KB 126
10 pdf 3_D_2022 - wyjaśnienie treści SWZ 30/12/2022 13:59 Administrator 551 KB 136
11 pdf 3_D_2022 - wyjaśnienie treści SWZ II 02/01/2023 13:58 Administrator 261 KB 131
12 pdf szacunkowa wartość zamówienia 10/01/2023 10:39 Administrator 96 KB 113
13 pdf informacja z otwarcia ofert 10/01/2023 14:16 Administrator 467 KB 143
14 pdf zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26/01/2023 14:06 Administrator 776 KB 174