Choroby układu krążenia (CHUK) zaliczane są do schorzeń cywilizacyjnych. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej.

Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania. Dlatego zapraszamy do skorzystania z programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Pacjenci w wieku 35-65 lat, z aktualną deklaracją korzystania ze świadczeń w naszej Przychodni, mogą przystąpić do programu profilaktyki chorób układu krążenia. Osoby te nie mogą leczyć się (tzn. nie zostali wcześniej zdiagnozowani, nie przyjmują na stałe leków) na chory układu krążenia np.: na serce, ciśnienie, cukrzycę. 

Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia będę realizowane przez panie pielęgniarki, we wszystkich placówkach należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie. Na badanie należy przyjść na czczo.

Zapisy na wizyty w rejestracji pod nr 22 756 21 11 i 22 756 73 73.