18.07.2022 r. został zakupiony podnośnik dla osób z niepełnosprawnością. Urządzenie jest dostępne dla Pacjentów w Przychodni przy ulicy Fabrycznej 1. Podnośnik jest urządzeniem jezdnym może więc być wykorzystywany na terenie całego budynku Przychodni. Realizacja tego zakupu była konsultowana przez Radnych Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

.