Zakup i sukcesywną dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badan biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

 

Identyfikator postępowania: fa81385d-22a7-4d72-8ea0-d0f73095f652
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/896a681a-f1c8-4175-9732-1ded04805ee6
Odnośnik do www.ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000275181%2F01
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00275181/01
Termin składania ofert: 03.08.2022 12:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 03.08.2022 12:00

 

Wykaz załączników:

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 2_D_2022 ogłoszenie o zamówieniu 25/07/2022 14:03 Administrator 87 KB 156
2 pdf 2_D_2022 SWZ 25/07/2022 14:03 Administrator 5 MB 185
3 xls 2_D_2022 - Załącznik Nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - badania 25/07/2022 14:03 Administrator 11 KB 170
4 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 1b do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - kalibratory 25/07/2022 14:03 Administrator 19 KB 149
5 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 1c do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - mat. zużywalne 25/07/2022 14:04 Administrator 19 KB 276
6 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 1d do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - mat. kontrolne 25/07/2022 14:03 Administrator 19 KB 149
7 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 1e do SWZ - Obligatoryjne parametry odczynników 25/07/2022 14:03 Administrator 18 KB 146
8 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 1f do SWZ - Obligatoryjne parametry analizatora biochemicznego 25/07/2022 14:03 Administrator 16 KB 153
9 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 25/07/2022 14:04 Administrator 22 KB 150
10 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy 25/07/2022 14:03 Administrator 24 KB 268
11 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw 25/07/2022 14:03 Administrator 21 KB 147
12 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór umowy (dostawy) 25/07/2022 14:03 Administrator 40 KB 155
13 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 5a do SWZ - Wzór umowy (dzierżawa) 25/07/2022 14:03 Administrator 32 KB 154
14 doc 2_D_2022 - Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa 25/07/2022 14:03 Administrator 20 KB 159
15 pdf 2_D_2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03/08/2022 10:25 Administrator 36 KB 255
16 pdf 2_D_2022 odpowiedzi na pytania 03/08/2022 23:47 Administrator 2 MB 272
17 pdf Szacunkowa wartośc zamówienia 12/08/2022 10:42 Administrator 257 KB 159
18 pdf 2_D_2022 informacja z otwarcia ofert 12/08/2022 12:59 Administrator 221 KB 161
19 pdf 2_D_2022 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18/08/2022 13:22 Administrator 287 KB 165