Zakup, dostawa i instalacja USG

 

Identyfikator postępowania: 3f19c7c7-c202-4cf0-8a61-fcd2c3d006be
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f19c7c7-c202-4cf0-8a61-fcd2c3d006be
Odnośnik do www.ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000207918%2F01
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:  2022/BZP 00207918/01
Termin składania ofert: 24.06.2022 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 24.06.2022 12:00

 

Wykaz załączników:

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie o zamówieniu 14/06/2022 14:46 Administrator 72 KB 190
2 pdf 1_D_2022 SWZ 14/06/2022 11:54 Administrator 4 MB 190
3 doc 1 D 2022 - Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja aparatu USG 13/06/2022 12:36 Administrator 17 KB 279
4 pdf 1 D 2022 - Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja aparatu USG 13/06/2022 12:36 Administrator 251 KB 267
5 doc 1_D_2022 - Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 13/06/2022 12:36 Administrator 12 KB 287
6 pdf 1_D_2022 - Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 13/06/2022 12:36 Administrator 158 KB 273
7 doc 1_D_2022 - Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy 13/06/2022 12:36 Administrator 15 KB 169
8 pdf 1_D_2022 - Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy 13/06/2022 12:36 Administrator 168 KB 164
9 doc 1_D_2022 - Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw 13/06/2022 12:36 Administrator 12 KB 285
10 pdf 1_D_2022 - Załącznik Nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw 13/06/2022 12:36 Administrator 139 KB 168
11 doc 1_D_2022 - Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór umowy 13/06/2022 12:36 Administrator 25 KB 278
12 pdf 1_D_2022 - Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór umowy 13/06/2022 12:36 Administrator 236 KB 266
13 pdf 1 D 2022 - wyjaśnienie treści SIWZ 21/06/2022 14:19 Administrator 1 MB 162
14 pdf szacunkowa wartość zamówienia 24/06/2022 10:30 Administrator 109 KB 157
15 pdf informacja z otwarcia ofert 24/06/2022 13:51 Administrator 205 KB 182
16 pdf zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29/06/2022 14:34 Administrator 290 KB 168