Szczegóły dotyczące rezerwacji wizyty i świadczeń medycznych w ramach pomocy dla Obywateli Ukrainy pod numerami telefonu Rejestracji: 22/756-21-11 oraz  22/756-73-73, a także w Recepcji głównej w SZPLO w Piasecznie ul. Fabryczna 1, Piaseczno 05-00
WAŻNE!
Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
ВАЖЛИВО!
Це стосується громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення, видане Прикордонною Службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної Служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону пізніше 24 лютого 2022 року, у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.