Zapraszamy do składania aplikacji.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie zaprasza do współpracy asystentkę/a stomatologiczną/ego. Miejsce pracy Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokłosie.

Oferujemy:

 • Dogodną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub kontrakt),
 • Elastyczny czas pracy  na pół etatu od poniedziałku do piątku,
 • Asystowanie przy zabiegach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie kierunkowe lub w trakcie nauki,
 • Umiejętności interpersonalnych i nastawienia na jakość obsługi Pacjenta;
 • Znajomości obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)*;
 • Dokument poświadczający wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o odbywaniu nauki;
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty
  i zaświadczenia o odbytych kursach i szkolenia.

*Dokumenty aplikacyjne (CV) powinno zawierać poniższy zapis.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dokumenty można składać drogą mailową na adres: kadry@zozpiaseczno.pl, osobiście w sekretariacie SZPZLO w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 lub przesyłać pocztą na adres Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystentki stomatologicznej w Złotokłosie„.

Więcej informacji o ofercie pracy – tel. 22 462-70-08, e-mail: kadry@zozpiaseczno.pl.