Zaintersowanych lekarzy zapraszamy do składania aplikacji.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej lub pediatrów.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Dogodną formę zatrudnienia (umowa o pracę lub kontrakt);
 • Elastyczny czas pracy od poniedziałku do piątku;
 • Komfortowe warunki pracy – wygodny gabinet w przyjaźnie zaaranżowanej wyremontowanej w grudniu 2021 r. przestrzeni.

Oczekujemy:

 • II-go stopnia specjalizacji lub ukończonej specjalizacji wg nowego trybu, bądź
  w trakcie specjalizacji;
 • Umiejętności interpersonalnych i nastawienia na jakość obsługi Pacjenta;
 • Aktualnego prawa wykonywania zawodu;
 • Znajomości obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)*;
 • Dokument poświadczający wykształcenie /dyplom, prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalizacji;
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty
  i zaświadczenia o odbytych kursach i szkolenia.

*Dokumenty aplikacyjne (CV) powinno zawierać poniższy zapis.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dokumenty można składać drogą mailową na adres: kadry@zozpiaseczno.pl, osobiście w sekretariacie SZPZLO w Piasecznie, ul. Fabryczna 1 lub przesyłać pocztą na adres Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko lekarz POZ„.