W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie rusza kampania informacyjna na temat pogłębionej pracy socjalnej.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli pracownika socjalnego oraz pracy socjalnej.

Pogłębiona praca socjalna to innowacyjna forma pomocy służąca poprawie funkcjonowania osób i rodzin borykających się z różnego rodzaju trudnościami, takimi jak:

  • problemy rodzinne
  • utrata pracy
  • uzależnienia
  • kryzys psychiczny czy traumatyczne doświadczenia

Zachęcamy Państwa do kontaktu!
(22) 750-33-08 – poproś o rozmowę z Zespołem ds. Pracy Socjalnej