Pacjentki i pacjentów poradni ginekologicznej oraz stomatologicznej prosimy o korzystanie z głównego wejścia do przychodni. Wejście boczne będzie chwilowo nieczynne.