Zakup i sukcesywna dostawa testów, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badań wykonywanych metodą immunoenzymatyczną ELISA wraz z dzierżawą analizatora.

Identyfikator postępowania: 4d52f1a4-2722-47b0-b62b-7c09b59837f3
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00005076/01/P
Termin składania ofert: 02.06.2021 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert: 02.06.2021 12:00
Odnośnik do www.miniportal.uzp.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4d52f1a4-2722-47b0-b62b-7c09b59837f3

 

Wykaz załączników:

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 1_D_2021 - SWZ.pdf 25/05/2021 12:06 Administrator 4 MB 445
2 pdf 1_D_2021 - Załącznik Nr 1a do SWZ - parametry odczynniki.pdf 25/05/2021 12:10 Administrator 107 KB 357
3 doc 1_D_2021 - Załącznik nr 1b do SWZ - wykaz odczynników ELISA 2021.docx 25/05/2021 12:34 Administrator 20 KB 330
4 pdf 1_D_2021 - Załącznik Nr 1c do SWZ - parametry analizator.pdf 25/05/2021 12:34 Administrator 123 KB 325
5 doc 1_D_2021 - Załącznik Nr 2 do SWZ - formularz oferta.pdf 25/05/2021 12:34 Administrator 13 KB 288
6 doc 1_D_2021 - Załącznik Nr 3 do SWZ - oświadczenia.docx 25/05/2021 12:34 Administrator 15 KB 333
7 doc 1_D_2021 - Załącznik Nr 4 do SWZ - wykaz dostaw.docx 25/05/2021 12:34 Administrator 22 KB 302
8 pdf 1_D_2021 - Załącznik Nr 5 do SWZ - wzór umowy - dostawy.pdf 25/05/2021 12:34 Administrator 223 KB 318
9 pdf 1_D_2021 - Załącznik Nr 5a do SWZ - wzór umowy dzierżawa.pdf 25/05/2021 12:34 Administrator 200 KB 277
10 pdf 1_D_2021 - Ogłoszenie o zamówieniu dostawy.pdf 25/05/2021 12:35 Administrator 2 MB 298
11 doc 1_D_2021 - Odpowiedzi nr 1.pdf 31/05/2021 10:39 Administrator 60 KB 290
12 pdf 1_D_2021 - Szacunkowa wartość zamówienia.pdf 02/06/2021 09:04 Administrator 165 KB 290
13 pdf 1_D_2021 - Informacja z otwarcia ofert.pdf 07/06/2021 08:17 Administrator 545 KB 279
14 pdf 1_D_2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf 10/06/2021 11:42 Administrator 552 KB 263