Informacja SZPZLO dot. skargi

W związku z wpływem skargi jednej z Pacjentek SZPZLO w Piasecznie w kwestii przebiegu wizyty u lekarza – ginekologa przedstawiamy stanowisko Dyrekcji SZPZLO.

Pełny tekst informacji dostępny pod linkiem Informacja SZPZLO dot. skargi

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W dniu 17.06.2021 r. zakończyło się wewnętrze postępowanie dotyczące skargi Pacjentki w kwestii przebiegu wizyty u lekarza ginekologa. Lekarz prowadzący przedmiotową wizytę zaprzestał udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.

Pełny tekst informacji o wyniku postępowania dostępny pod linkiem
Informacja SZPZLO dot. wyniku wewnętrzego postępowania