Rejestracja ogólna

/22/ 756-21-11, 756-73-73

Poradnia POZ Dla dorosłych

Podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w danej przychodni. Deklarację należy złożyć pisemnie na specjalnych drukach, przynieść do rejestracji, gdzie zostanie sprawdzona z okazanym dokumentem tożsamości i przyjęta. W deklaracji należy podać aktualny adres zamieszkania. Jeśli deklaracja ni może być przyjęta alternatywnie wskazywane jest inne miejsce udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnych w ramach umowy z NFZ.
Pacjent może zmienić przychodnie trzy razy w roku bezpłatnie, lub więcej razy – odpłatnie.

Można złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej tylko w jednym miejscu. Złożenie deklaracji w innej przychodni automatycznie unieważnia wcześniej złożoną deklarację w poprzedniej przychodni.

Świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej są udzielane w godzinach od 8.00-18.00 w dni powszednie.

Zakres świadczeń udzielanych przez lekarzy, pielęgniarki/położne podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje problemy zdrowotne w ramach kompetencji zawodowych specjalistów medycyny rodzinnej, lekarzy internistów i pediatrów oraz analogicznie pielęgniarki/położne rodzinne, pielęgniarki szkolne. Świadczenia zdrowotne realizowane są w przychodni.
W sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej mogą być udzielone w miejscu zamieszkania pacjenta na określonych zasadach .
Lekarz w podstawowej opiece zdrowotnej przeprowadza badanie lekarskie, zleca badania diagnostyczne jeśli wymaga tego proces leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, kieruje do innych specjalistów w poradniach specjalistycznych jeśli leczenie lub dalsza diagnostyka tego wymagają lub kieruje do szpitala jeśli uzna to za konieczne.
Badania diagnostyczne niezbędne w trakcie leczenia w innych poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych czy też przed przyjęciem do szpitala
są realizowane bezpłatnie wyłącznie w miejscach wskazanych przez lekarza informującego o konieczności ich wykonania. Informacja o konieczności wykonania w/w badań diagnostycznych powinna być potwierdzona wydaniem odpowiedniego skierowania. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie „przepisuje” skierowań z innych poradni.