Rejestracja ogólna

/22/ 756-21-11, 756-73-73

Gołków

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Imię i nazwisko

Wykształcenie specjalizacyjne

Lek. Ewa Mielczarek Choroby wewnętrzne I stopień
Lek. Ewa Łagońska Choroby wewnętrzne I stopień,
Geriatria II stopień

PEDIATRIA

Imię i nazwisko

Wykształcenie specjalizacyjne

Lek. Anna Kaczorowska Pediatria I stopień

STOMATOLOGIA

Imię i nazwisko

Wykształcenie specjalizacyjne

Elżbieta Kocuń-Pastuszek Lekarz Stomatolog