Rejestracja ogólna

/22/ 756-21-11, 756-73-73

Zalesie Górne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Imię i nazwisko

Wykształcenie specjalizacyjne

Lek. Wojciech Wądołowski Medycyna rodzinna II stopień
Lek. Grażyna Stefura – Kostrzyńska Lekarz
Lek. Beata Pacewicz – Kulik Lekarz

PEDIATRIA

Imię i nazwisko

Wykształcenie specjalizacyjne

Lek. Jadwiga Kałandyk Pediatria II  stopień
Lek. Irena Meissner-Wantuch Pediatria I stopień

STOMATOLOGIA

Imię i nazwisko

Wykształcenie specjalizacyjne

Lek. Elżbieta Kocuń – Pastuszek Lekarz stomatolog